REFERENSER

Trädgårdsdesign

Medelstor trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Svårklippa, breda/höga häckar och otydliga rabattgränser.
Önskemål: Färre buskage, mer blomning. Vackert året om. Trevligare baksida mot grannen, mysigt ”rum” för ved.
Åtgärd: Borttagning buskage, anläggning perennrabatter, handgjort staket, stepping stones, spaljéer, corténstålskanter vid alla rabatter och häckar och bättre beskärning av träd och häckar.

Före, på gång, efter, ett år

IMG_5663 IMG_5917 IMG_0262 IMG_0846 IMG_2254

Villaträdgård från 90-talet i Helsingborg

Beskrivning

Problem: Opraktiskt förråd och trädäck, ojämna stenläggningar, onödiga gräsytor, gamla staket, gles häck, insyn från grannar. Sliten mur på framsidan, trång entrégång, stark lutning på p-plats.
Önskemål: Pool, utedusch, bastu, modern design, större trädäck, grillplats, nya vackra växter och belysning.
Åtgärd: Nytt och större trädäck, staket bort, ommålning förråd, bygge pergola. Anläggning pool, trädäck runt utedusch samt bastu i förråd. Nya staket, ny stenläggning, mur nertill häck. Träbrygga vid husgavel,  sjöstensytor intill. Nya rabatter, bl.a. upphöjda växter, träd mot granne. Trädgårdsbelysning.

Före, på gång, efter

IMG_0394 IMG_0402 IMG_2405 IMG_2420 IMG_2490 IMG_2527 IMG_2986 IMG_3232

Mycket liten trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Vattenavrinning, växter trivdes ej.
Önskemål: Lummighet, rumskänsla. Bevara befintliga växter samt komplettera med nya. Insynsskydd samt grind.
Åtgärd: Grind byggd. Ny spaljé mot grannens carport. För bättre vattenavrinning har kantsten tagits bort, dräneringsrör, prydnadssten, stålkant monterats samt lutning av marksten justerats. Befintliga växter har placerats om samt kompletterats med nya.

Före, på gång, efter

IMG_4 IMG_7 IMG_3038

Stor trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Växthus vindutsatt. Stor, svårskött gräsyta.
Önskemål: Mer lättskött, vackrare entré samt trädgård, rumsindelning bl a "schackhörna". Vindskydd för växthus. Pergola där kvällssol. Insynsskydd från granne.
Åtgärd: Del av trädgård anlagd. Nya rabatter med prydnadsträd, -buskar och perenner. Gräs vid entré borttaget och ersatt med buskar och marktäckare. Pergola byggd samt rundat "rum" med bambuspaljé.

Före, på gång

IMG_4211 IMG_4226

Liten trädgård i Höganäs

Beskrivning

Problem: Vattenavrinning vid innergård.
Önskemål: Lättskött, insynsskydd från gata, rumsindelning, nya plattor innergård.
Åtgärd: Delvis anlagd. Spaljéer byggda mot gata samt vid ingång. Nya rabatter i rundade former. Nya plattor med rätt fall mot brunn på innergård.

Före, på gång, efter

Illustrationsplan1 IMG_4911 IMG_4922 IMG_3196 IMG_3205

Stor trädgård i Tågaborg

Beskrivning

Problem: Insyn från högt grannhus.
Önskemål: Vackrare entré, insynsskydd, rumsindelning, stor perennrabatt mot södergavel, mer lättskött gräsklippning. Senare odlingsrum med växthus.
Åtgärd: Delvis anlagd. Gräsmatta vid entré har ersatts med prydnadsgräs, -träd samt marktäckare. Plantering häck samt ny perennrabatt med prydnadsträd mot grannhus. Ny perennrabatt inramad med spaljéer vid husgavel. Komplettering av fruktträdslund.

Före, på gång, efter

IMG_3972

Nyanläggning av trädgård i Stora Hult

Beskrivning

Önskemål: Mycket lättskött. Naturpräglad tomt av hagkaraktär med endast inhemska arter. Inhägnad.

Före, på gång, efter

aref_05 IMG_4974 IMG_5018 IMG_5021 IMG_5094 IMG_5250

Villaträdgård i Ättekulla

Beskrivning

Problem: Svårt få växter trivas i skuggigt läge norr om hus, mycket ogräs.
Önskemål: Behålla former på rabatter framsida men modernare stil. Snygga till mur.
Åtgärd: Delvis anlagd. Ny kantsten rabatter framsida samt nya rabatter. Omplacering befintliga växter samt komplettering med nya. Nya plattor mot entré. Inklädnad av mur. Avlägsning av buskage samt ny spaljé med portal vid husknut. Jordförbättring, nya växter samt nya plattor längs husgavel.

Före, på gång, efter

IMG_3810 IMG_3829 IMG_3832 IMG_2986 IMG_3052