IDÉ TILL VERKLIGHET

FÖRBEREDELSE

Kontakta mig

Kontakta mig så skickar jag ett frågeformulär så du innan första mötet kan tänka igenom dina önskemål , behov och frågor.

Situationsplan

Innan första mötet beställer du en situationsplan över fastigheten med alla befintliga byggnader, gärna höjdsatt. Planen beställer du från din kommun och skickar den till mig i förväg eller ger den till mig när vi träffas på plats.

NU SÄTTER VI IGÅNG

STEG 1
MÖTE PÅ PLATS

Vi träffas på plats och jag sätter mig in i förutsättningarna, d.v.s. studerar och fotograferar fastigheten och omgivningarna, noterar väderstreck, vindläge, jordmån mm. Jag lyssnar på dina önskemål, behov och kommer med idéer så vi tillsammans får ett bra utgångsläge. Besöket tar 1-2 timmar och debiteras per timme.

STEG 2
INVENTERING - UPPMÄTNING

Om du har befintliga växter som du vill bevara eller flytta så gör jag först en inventering av dessa. Framgår ej längd- och höjdmått av fastighetsritningen krävs eventuell uppmätning och för större grönytor krävs en måttsatt plan.

STEG 3
RITNINGSFÖRSLAG

Efter en sammanställning från första mötet utarbetar jag ett ritningsförslag med teckenförklaringar. Här framgår former och funktioner i trädgården/grönytan och enklare symboler på växter och material. Förslaget levereras handritat, skalenligt och i svartvitt A3-format.

STEG 4
ILLUSTRATIONSRITNING

Vi går igenom ritningsförslaget (kostnadsfritt 1 timme), jag gör eventuella revideringar enligt dina önskemål och utformar en färdig ritning som illustrerar parkeringsytor, gångar, murar, trappor, staket, altaner, pergolor, poolytor, belysning, träd, buskar, rabatter mm (förklaringar inkluderas). Ritningen levereras handritad i färg, skala 1:50 till 1:200 i A3-format. Pris varierar beroende på den befintliga tomtens utseende, storlek och kundens önskemål.

STEG 5
PLANTERINGS- OCH YTSKIKTSRITNINGAR

Antingen stannar vi där eller så gör jag en planteringsplan med listade växtförslag, färg, höjd mm, inköpsstorlek, antal och planteringsanvisningar. Om önskat gör jag även en ytskiktsplan som visar materialval utefter illustrationsritningen. Detaljritningar görs för vissa ytor om nödvändigt. Ritningarna levereras handritade i färg i A3-format, skala 1:20-1:200 beroende på ytans storlek. Pris varierar beroende på kundens önskemål om växter, antal rabatter och eventuellt extra ritningar.

STEG 6
ANLÄGGNINGSRITNINGAR

Denna ritning kan vara bra vid begäran av offert från anläggningsfirma, men inte alltid nödvändig. Här specificeras i sektionsskisser t.ex. växtbäddsdjup, typ av växtjord, planteringsanvisningar och anläggningstips. Handritade i A3-format, skala 1:20-1:200. Behöver du hjälp med anläggningsarbetet så har jag tips på duktiga anläggare som jag samarbetar med.