Trädgårdsdesign
Har du drömmar om din trädgård men svårt att förverkliga dem i praktiken? Jag designar din personliga trädgård - vacker och välplanerad - där du ska få positiva upplevelser i många år. Jag gör växtval, hjälper dig vidare och erbjuder även skötselbeskrivning.
Parker och Grönytor
Jag projekterar unika utemiljöer byggda på estetik, funktion, kvalitet och vänder mig till fastighetsägare, föreningar, företag, entreprenörer och offentlig förvaltning. Jag erbjuder även skötselbeskrivningar.
Restaurering
En till synes förfallen trädgård kanske en gång har varit vacker. De som tar över en sådan kan vara ivriga att ta bort allt och börja om från början. Det kan dock finnas äldre träd, buskar, perenner och former som är värda att bevara. Rådfråga mig gärna.

TJÄNSTER

RÅDGIVNING

Konsultation gällande design, växtmaterial, skötsel, markbyggnad, vattenavrinning mm. Jag hjälper även till med inventering av befintliga växter och om önskat gör jag en mycket enkel skiss på plats.

ANLÄGGNING

Jag samarbetar med duktiga anläggare som jag kan hänvisa dig till och har kontakter vad gäller beställning av växter och material. Jag utför mindre planteringsarbeten på egen hand, om önskat.

BESKÄRNING

Uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och föryngringsbeskärning av bärbuskar, solitärbuskar och träd upp till max 5 meter.

KONSULTUPPDRAG

Som konsult bevakar jag att handlingarna följs och bistår markanläggarna med råd.

SKÖTSELPLAN

För att trädgården/parken ska vara hållbar på lång sikt gäller det att sköta den rätt för att investeringen inte ska vara förgäves. Jag upprättar skötselplaner innehållande råd om hur varje specifik växt ska skötas.

STYLING

Ska du sälja huset? Glöm inte bort att snygga till din trädgård. Det löser jag på ett snabbt och enkelt sätt. Jag samarbetar även med inredningsstylister om ni önskar en enhetlig stil.

GDPR

- Vi följer självklart GDPR - Vi använder ditt namn och e-postadress enbart för utskick i marknadsföringssyfte gällande PG Grön Design - Vi använder dina personuppgifter enbart i samband med att du erhållit RUT-avdrag för utförd tjänst av oss - Personuppgifter raderas senast efter 6 månader om du inte godkänt annat - Hör gärna av dig på mejl: info@grondesign.nu om du vill veta mera