Presentation

Pg Grön Design har sitt säte i Rydebäck och är verksam i Skåne

Mina specialkunskaper är trädgårdsdesign, växtkunskap, restaurering av gamla tomter samt beskärning av prydnadsbuskar, träd, rosor mm.

Ända sedan barnsben har natur, trädgård och gestaltning legat mig varmt om hjärtat. Efter att ha provat olika yrken förstod jag att det inte bara var ett fritidsintresse - jag ville arbeta med det varje dag!

Landskapsingenjörsutbildningen var det som stämde bäst med vad jag ville göra. Jag läste vidare 1,5 år för att fördjupa mig inom gestaltning och har en kandidatur inom landskapsplanering.

Logga_02

Min yrkeskarriär började på en plantskola där jag fick stor kunskap i latinska växtnamn för att sedan jobba på Sofiero där jag bl.a. var delaktig i anläggningen av den Viktorianska trädgården.
Efter det arbetade med trädgårdsanläggning då jag utökade mina praktiska kunskaper i markbyggnad.
En tid på Fredriksdals museer & trädgårdar gav mig bra inblick i trädgårdshistorien.

Efter min utbildning arbetade jag på en stor trädgårdsanläggningsfirma i Österrike vilket var en fantastisk upplevelse och erfarenhet!

Jag har även sysslat med grönytegestaltning på en landskapsarkitektfirma och innan jag startade eget arbetade jag 10 år på Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad. Där var jag bl.a. projektledare för kommunens parkinventeringsprogram. Det innebar inmätningar, inventering av växtarter samt datadokumentation. Tjänsten omfattade även projektering av grönytor, parker, torg, lekplatser, bostadsområden, samt en del mindre gatuprojekt. Jag utförde även en del tekniska beskrivningar och skötselbeskrivningar samt deltog i offentliga evenemang.

Min erfarenhet har gjort att jag har en bred kunskap och stor flexibilitet.