Beskär nu. Behöver du hjälp?

Nu är det tid att beskära träd, buskar och snart även rosor. Behöver du hjälp?