REFERENSER

Trädgårdsdesign

Medelstor trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Svårklippa, breda/höga häckar och otydliga rabattgränser.
Önskemål: Färre buskage, mer blomning. Vackert året om. Trevligare baksida mot grannen, mysigt ”rum” för ved.
Åtgärd: Borttagning buskage, anläggning perennrabatter, handgjort staket, stepping stones, spaljéer, corténstålskanter vid alla rabatter och häckar och bättre beskärning av träd och häckar.

Före, på gång, efter, ett år

IMG_5750 IMG_5894 IMG_5906 IMG_0241 IMG_2750 IMG_3405 IMG_3406

Villaträdgård från 90-talet i Helsingborg

Beskrivning

Problem: Opraktiskt förråd och trädäck, ojämna stenläggningar, onödiga gräsytor, gamla staket, gles häck, insyn från grannar. Sliten mur på framsidan, trång entrégång, stark lutning på p-plats.
Önskemål: Pool, utedusch, bastu, modern design, större trädäck, grillplats, nya vackra växter och belysning.
Åtgärd: Nytt och större trädäck, staket bort, ommålning förråd, bygge pergola. Anläggning pool, trädäck runt utedusch samt bastu i förråd. Nya staket, ny stenläggning, mur nertill häck. Träbrygga vid husgavel,  sjöstensytor intill. Nya rabatter, bl.a. upphöjda växter, träd mot granne. Trädgårdsbelysning.

Före, på gång, efter

IMG_0389 IMG_0394 IMG_2408 IMG_2493 IMG_2527 IMG_2719 IMG_2984 IMG_3231 IMG_3239 IMG_6004

Mycket liten trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Vattenavrinning, växter trivdes ej.
Önskemål: Lummighet, rumskänsla. Bevara befintliga växter samt komplettera med nya. Insynsskydd samt grind.
Åtgärd: Grind byggd. Ny spaljé mot grannens carport. För bättre vattenavrinning har kantsten tagits bort, dräneringsrör, prydnadssten, stålkant monterats samt lutning av marksten justerats. Befintliga växter har placerats om samt kompletterats med nya.

Före, på gång, efter

IMG_5

Stor trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Växthus vindutsatt. Stor, svårskött gräsyta.
Önskemål: Mer lättskött, vackrare entré samt trädgård, rumsindelning bl a "schackhörna". Vindskydd för växthus. Pergola där kvällssol. Insynsskydd från granne.
Åtgärd: Del av trädgård anlagd. Nya rabatter med prydnadsträd, -buskar och perenner. Gräs vid entré borttaget och ersatt med buskar och marktäckare. Pergola byggd samt rundat "rum" med bambuspaljé.

Före, på gång

aref_02 IMG_3887 IMG_4206 IMG_4207 IMG_4232

Liten trädgård i Höganäs

Beskrivning

Problem: Vattenavrinning vid innergård.
Önskemål: Lättskött, insynsskydd från gata, rumsindelning, nya plattor innergård.
Åtgärd: Delvis anlagd. Spaljéer byggda mot gata samt vid ingång. Nya rabatter i rundade former. Nya plattor med rätt fall mot brunn på innergård.

Före, på gång, efter

Illustrationsplan1 IMG_2963 IMG_4912 IMG_4911 IMG_3205

Stor trädgård i Tågaborg

Beskrivning

Problem: Insyn från högt grannhus.
Önskemål: Vackrare entré, insynsskydd, rumsindelning, stor perennrabatt mot södergavel, mer lättskött gräsklippning. Senare odlingsrum med växthus.
Åtgärd: Delvis anlagd. Gräsmatta vid entré har ersatts med prydnadsgräs, -träd samt marktäckare. Plantering häck samt ny perennrabatt med prydnadsträd mot grannhus. Ny perennrabatt inramad med spaljéer vid husgavel. Komplettering av fruktträdslund.

Före, på gång, efter

IMG_3577 IMG_3586 IMG_3972 IMG_5083

Nyanläggning av trädgård i Stora Hult

Beskrivning

Önskemål: Mycket lättskött. Naturpräglad tomt av hagkaraktär med endast inhemska arter. Inhägnad.

Före, på gång, efter

IMG_3831 IMG_4311 IMG_4350 IMG_4480 IMG_5021 IMG_5024 IMG_5087 IMG_5163 IMG_5166

Villaträdgård i Ättekulla

Beskrivning

Problem: Svårt få växter trivas i skuggigt läge norr om hus, mycket ogräs.
Önskemål: Behålla former på rabatter framsida men modernare stil. Snygga till mur.
Åtgärd: Delvis anlagd. Ny kantsten rabatter framsida samt nya rabatter. Omplacering befintliga växter samt komplettering med nya. Nya plattor mot entré. Inklädnad av mur. Avlägsning av buskage samt ny spaljé med portal vid husknut. Jordförbättring, nya växter samt nya plattor längs husgavel.

Före, på gång, efter

IMG_3829 IMG_2979 IMG_2986 IMG_3053 IMG_3058 IMG_3060 IMG_0941