REFERENSER

Trädgårdsdesign

Medelstor trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Svårklippa, breda/höga häckar och otydliga rabattgränser.
Önskemål: Färre buskage, mer blomning. Vackert året om. Trevligare baksida mot grannen, mysigt ”rum” för ved.
Åtgärd: Borttagning buskage, anläggning perennrabatter, handgjort staket, stepping stones, spaljéer, corténstålskanter vid alla rabatter och häckar och bättre beskärning av träd och häckar.

Före, på gång, efter, ett år

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Villaträdgård från 90-talet i Helsingborg

Beskrivning

Problem: Opraktiskt förråd och trädäck, ojämna stenläggningar, onödiga gräsytor, gamla staket, gles häck, insyn från grannar. Sliten mur på framsidan, trång entrégång, stark lutning på p-plats.
Önskemål: Pool, utedusch, bastu, modern design, större trädäck, grillplats, nya vackra växter och belysning.
Åtgärd: Nytt och större trädäck, staket bort, ommålning förråd, bygge pergola. Anläggning pool, trädäck runt utedusch samt bastu i förråd. Nya staket, ny stenläggning, mur nertill häck. Träbrygga vid husgavel,  sjöstensytor intill. Nya rabatter, bl.a. upphöjda växter, träd mot granne. Trädgårdsbelysning.

Före, på gång, efter

0001 01 02 03 04 05 07 09 10 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 35 036 037 038

Mycket liten trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Vattenavrinning, växter trivdes ej.
Önskemål: Lummighet, rumskänsla. Bevara befintliga växter samt komplettera med nya. Insynsskydd samt grind.
Åtgärd: Grind byggd. Ny spaljé mot grannens carport. För bättre vattenavrinning har kantsten tagits bort, dräneringsrör, prydnadssten, stålkant monterats samt lutning av marksten justerats. Befintliga växter har placerats om samt kompletterats med nya.

Före, på gång, efter

IMG_01 IMG_02 IMG_03 IMG_04 IMG_05 IMG_06 IMG_07 IMG_08 IMG_09 IMG_10 IMG_11 IMG_12 IMG_13 IMG_14 IMG_15 IMG_16 IMG_17 IMG_18

Stor trädgård i Viken

Beskrivning

Problem: Växthus vindutsatt. Stor, svårskött gräsyta.
Önskemål: Mer lättskött, vackrare entré samt trädgård, rumsindelning bl a "schackhörna". Vindskydd för växthus. Pergola där kvällssol. Insynsskydd från granne.
Åtgärd: Del av trädgård anlagd. Nya rabatter med prydnadsträd, -buskar och perenner. Gräs vid entré borttaget och ersatt med buskar och marktäckare. Pergola byggd samt rundat "rum" med bambuspaljé.

Före, på gång

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Liten trädgård i Höganäs

Beskrivning

Problem: Vattenavrinning vid innergård.
Önskemål: Lättskött, insynsskydd från gata, rumsindelning, nya plattor innergård.
Åtgärd: Delvis anlagd. Spaljéer byggda mot gata samt vid ingång. Nya rabatter i rundade former. Nya plattor med rätt fall mot brunn på innergård.

Före, på gång, efter

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Stor trädgård i Tågaborg

Beskrivning

Problem: Insyn från högt grannhus.
Önskemål: Vackrare entré, insynsskydd, rumsindelning, stor perennrabatt mot södergavel, mer lättskött gräsklippning. Senare odlingsrum med växthus.
Åtgärd: Delvis anlagd. Gräsmatta vid entré har ersatts med prydnadsgräs, -träd samt marktäckare. Plantering häck samt ny perennrabatt med prydnadsträd mot grannhus. Ny perennrabatt inramad med spaljéer vid husgavel. Komplettering av fruktträdslund.

Före, på gång, efter

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nyanläggning av trädgård i Stora Hult

Beskrivning

Önskemål: Mycket lättskött. Naturpräglad tomt av hagkaraktär med endast inhemska arter. Inhägnad.

Före, på gång, efter

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Villaträdgård i Ättekulla

Beskrivning

Problem: Svårt få växter trivas i skuggigt läge norr om hus, mycket ogräs.
Önskemål: Behålla former på rabatter framsida men modernare stil. Snygga till mur.
Åtgärd: Delvis anlagd. Ny kantsten rabatter framsida samt nya rabatter. Omplacering befintliga växter samt komplettering med nya. Nya plattor mot entré. Inklädnad av mur. Avlägsning av buskage samt ny spaljé med portal vid husknut. Jordförbättring, nya växter samt nya plattor längs husgavel.

Före, på gång, efter

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26